Prezentare

Obiectivul general al proiectului:

•             imbunatatirea adaptabilitatii IMM-urilor cu activitate in domeniul turismului si ecoturismului din Regiunea Nord Est  la schimbarile actuale si viitoare ale pietei prin dezvoltarea competentelor a 504 antreprenori, manageri si angajati.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1: cresterea gradului de informare si constientizare a 48 angajatori din domeniul turismului si ecoturismului din Regiunea Nord Est in vederea incurajarii participarii angajatilor la formare continua, printr-o campanie de constientizare

OS2:  cresterea calitatii actiunilor de formare si business coaching in vederea imbunatatirii accesului la instrumente, metode, practici,etc. specifice unui management modern, anticipativ si preventiv al RU pentru 504 antreprenori, manageri si angajati din Regiunea Nord Est

OS3:  imbunatatirea managementului strategic a 48 IMM-uri cu activitate in domeniul turismului si ecoturismului din Regiunea Nord Est