Parteneri

roglasind
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi SC ROGLAS IND SRL la adresele:

SC ROGLAS IND SRL
Piatra Neamț, Str. Privighetorii nr. 14, bl B.10, ap. 27
tel/fax: 0233/272.080
mobil: 0742/829.612
e-mail: office@roglasind.ro,
office@formareneamt.ro
web:       www.formareneamt.ro

Înfiinţată în anul 2003, SC ROGLAS IND SRL este, astăzi, una dintre cele mai bine poziţionate firme cu activitate în domeniul lucrărilor de construcţii din judeţul Neamţ.

SC ROGLAS IND SRL deţine o puternică şi diversificată experienţă şi expertiză în proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii, dublate de o capacitate financiară şi operaţională ridicată.

Pe lângă demararea mai multor proiecte de investiţii în ultimii ani, SC ROGLAS IND SRL este autorizată ca furnizor de formare continuă pentru o serie de ocupaţii deficitare pe piaţa forţei de muncă şi este, de asemenea, acreditată ca furnizor de servicii de informare, consiliere profesională şi mediere pe piaţa internă a muncii.

Politica în domeniul resurselor umane susţine politica generală a firmei şi este orientată spre crearea condiţiilor de perfecţionare/specializare continuă a personalului propriu, sursa sigură de progres şi dezvoltare a organizaţiei.

Implementarea proiectului de faţă vine în întâmpinarea nevoilor reale ale angajatorilor din domeniul construcţiilor aflaţi în căutare de forţă de muncă adecvat calificată, pe de o parte şi, pe de altă parte, încurajează re/integrarea pe piaţa muncii a persoanelor aparţinând unor categorii socio-profesionale vulnerabile.

SC ROGLAS IND SRL a implementat cu succes, în perioada 23.06.2011 – 23.01.2012, proiectul “Consolidarea activităţii de construcţii desfăşurate de SC ROGLAS IND SRL prin achiziţionarea de utilaje tehnologice”, cod SMIS 24072, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013. Implementarea proiectului a permis extinderea dotărilor materiale ale societăţii prin achiziţionarea de echipamente şi utilaje tehnologice de ultimă generaţie (o instalaţie hidraulică pentru lucru la înălţime; un buldoexcavator, un miniexcavator; un cilindru compactor; un generator diesel şi o maşină de bordurat manuală). Existenţa în prezent a unor dotări materiale suficiente şi adecvate din punct de vedere calitativ constituie un alt atu incontestabil al SC ROGLAS IND SRL de care persoanele înscrise la cursurile de formare profesională vor beneficia.

Pe lângă proiectul “Programe şi acţiuni integrate de sprijin a persoanelor cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii – INTEGRA”, SC ROGLAS IND SRL este partener în cadrul a două proiecte strategice contractate de către SC CONEST SA Iaşi în luna mai 2014, în cadrul aceluiaşi program de finanţare, şi anume:
Contract nr. POSDRU/165/6.2/S/143288 – “Retea de incluziune socială pentru responsabilitatea mediului de afaceri, îmbunătăţirea accesului şi participarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii – ACCES” (link pe pagina proiectului: http://uev2.vebhost.ro/şi Contract nr. POSDRU/164/2.3/S/141388 – “Programe inovatoare, relevante şi personalizate pentru accesul la calificare şi creşterea mobilităţii ocupaţionale a angajaţilor în meserii cu lucru la înălţime – ACCES” (link pe pagina proiectului: http://www.conestiasi.ro/acces_lucru_la_inaltime/)

*************************************************************************

sigla asociatie

 

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
Asociația PARTENER – GIDL Iaşi:

 Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală
Iaşi, B.dul Carol I, nr. 4, Corp A, cam. 303-304
tel: 0232/217.884
fax: 0232/270.502
web: www.asociatia-partener.ro

Asociaţia PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală a fost înfiinţată în anul 2000 având ca misiune promovarea şi întărirea dezvoltării locale, regionale şi naţionale.

Iniţiativele şi eforturile Asociaţiei PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală sunt orientate concomitent spre trei domenii de activitate distincte:

  1. Sprijinirea dezvoltării locale şi regionale (prin servicii de consultanţă în: management strategic, management operaţional, managementul proiectelor şi managementul resurselor umane)
  2. Dezvoltarea societăţii civile (asistenţă medicală, psihologică, socială şi juridică; servicii de informare, orientare şi consiliere vocaţională, servicii de mediere a muncii, integrare socio-profesională, servicii de asistenţă pentru persoanele vulnerabile/defavorizate)
  3. Formare continuă (servicii specializate pentru ocuparea forţei de muncă, cursuri de calificare/recalificare profesională; cursuri de formare continuă şi perfecţionare pentru antreprenori, manageri şi angajaţi).

Dispunând de o echipă de specialişti deosebit de bine pregătiţi, orientaţi spre inovaţie şi performanţă, Asociaţia PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală a implementat până în prezent mai mult de 20 de proiecte cu finanţare europenă, în domenii foarte diferite de activitate.

            Experienţa îndelungată şi know-how-ul acumulat vor fi puse la dispoziţia SC ROGLAS IND SRL prin implicarea continuă a partenerului pe tot parcursul perioadei de concepere, implmentare şi monitorizare a rezultatelor proiectului.