Cursuri

Cursuri gratuite de calificare/recalificare pentru meserii cu aplicabilitate în domeniul construcţiilor:

zidarie-icon

tinichigiu_icon

masinist-icon

 

 

 

 

 • zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor
 • tinichigiu în construcţii
 • maşinist la maşini pentru terasamente (buldo-excavator, cilindru compactor)

Competenţe profesionale:

Meseria
zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor

 

 • pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli şi vopsitorii simple sau de calitate superioară
 • prepararea soluţiilor simple de lucru
 • aplicarea şi prelucrarea straturilor suport pentru executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale
 • executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelior speciale
 • executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei
 • efectuarea lucrărilor de tapetări şi ipsoserii

Meseria
tinichigiu în construcţii

 

 • pregătirea lucrărilor de tinichigerie
 • confecţionarea elementelor de tinichigerie
 • montarea elementelor de tinichigerie
 • montarea sistemelor de protecţie din tablă pentru lucrări de izolaţii termice la instalaţiile tehnologice
 • realizarea învelitorilor pentru acoperişuri
 • montarea elementelor de tinichigerie pentru tubulatura de ventilaţie

Meseria maşinist 
la maşini pentru terasamente

 

 • efectuarea lucrărilor de săpare
 • încărcarea materialelor în mijloace de transport
 • efectuarea lucrărilor de curaţare, nivelare şi afânare a terenurilor
 • efectuarea lucrărilor de compactare
 • întreţinerea utilajelor pentru lucrări de terasamente

 Avantajele absolventului unui astfel de curs:

 • Cursuri gratuite de instruire teoretică
 • Instruire practică gratuită în cadrul unei firme de profil
 • Absolventul primeşte un Certificat de Absolvire valabil în Romania şi în state din Comunitatea Europeană
 • Consiliere, orientare profesională şi mediere pe piaţa muncii.
 • Subvenţii, premii în bani şi seturi promoţionale pentru absolvenţii cursurilor

Persoanele interesate pot urma unul dintre cursurile enumerate dacă îndeplinesc condiţiile de înscriere de mai jos:

 • învăţământ general obligatoriu: 10/8 clase (la data absolvirii)
 • solicitantul să nu fie angajat în momentul înscrierii la cursuri

Documentele necesare:

 • Copii la:  actul de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie/divorţ (unde este cazul), acte de studii
 • Adeverinţă de la somaj sau Carnet de evidenţă a şomerului sau Adeverinţă de la Administraţia Financiară de care aparţine localitatea de domiciliu în care se specifică faptul că nu sunt venituri din alte activităţi impozabile.
 • Adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care vrea să se califice.

 

 buton inscriere