Prima pagina

Programe şi acţiuni integrate
de sprijin a persoanelor cu o situaţie dificilă pe piaţa muncii – INTEGRA

Învaţă o meserie! Construieste-ţi singur viitorul!

                                                 meserii                     înscrieri                                                             

Titlul Programului: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară 5. Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul Major de Intervenție 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Numărul contractului de finanţare: POSDRU/127/5.1./G/130552
Cod SMIS: 50887
Beneficiar: SC ROGLAS IND SRL Piatra Neamţ
Partener: Asociația PARTENER – Grupul de Inițiativă pentru Dezvoltarea Locală Iaşi
Durata proiectului: 18 luni
Locul de implementare: judeţele Neamţ, Bacău şi Suceava
Obiectiv general: creșterea ratei de ocupare pentru persoane cu o situație dificilă pe piața muncii din judeţele Neamţ, Bacău şi Suceava, prin dezvoltarea de măsuri active de ocupare adaptate domeniului construcțiilor civile, industriale şi de infrastructură.
Grup ţintă: 308 persoane aflate într-o situaţie dificilă din punct de vedere al integrării pe piaţa muncii (persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, şomerii de lungă durată, şomerii tineri şi şomerii peste 45 ani).
Inovaţii aduse prin proiect:

  • segmentarea şi adaptarea formării la specificul beneficiarilor şi al cererii de muncă din sectorul construcţiilor;
  • instruirea practică permite beneficiarilor să obţină competenţe pentru mai multe tipuri de locuri de muncă;
  • certificatul de formare are reprezentare europeană – prin suplimentul Europass se oferă sprijin pentru a accede la un loc de muncă în UE (facilltarea obţinerii apostilei de la HAGA);
  • este creat un model prietenos de formare, care să răspundă mai multor nivele de pregătire a beneficiarilor şi capacităţii lor diferite de a-şi exersa meseria;
  • se creează un model de instruire practică inovativ ce imbină instruirea practică în cel puţin două locaţii diferite (în centrul de formare/ la firme, mari sau mici), ceea ce facilitează adaptarea beneficiarilor la locurile de muncă vizate;
  • oferta de formare este de mare actualitate;
  • este susţinută schimbarea viziunii de exersare a meseriei, prin practicarea ei ca activitate independentă.

Sustenabilitate: Parteneriatul şi structurile create îşi vor continua activitatea şi după încheierea perioadei de finanţare. Prin valoarea adăugată, inovaţia propusă şi răspunsul la nevoile specifice ale beneficiarilor, proiectul are o capacitate mare de transfer pentru a iniţia acţiuni similare în alte sectoare sau pentru alte tipuri de beneficiari. Exemplele de bună practică, instrumentele folosite, metodologiile şi know-how-ul acumulat vor fi transferate în timp şi către alte grupuri ţintă, sectoare de activitate şi furnizori de formare profesională.

Egalitatea de şanse: Proiectul promovează, sub toate aspectele implementarii sale, egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, nediscriminarea şi incluziunea socială. Activităţile proiectului sunt astfel concepute încât să sprijine scoaterea din inactivitate economică a unei categorii de persoane cu o situaţie foarte dificilă pe piaţa muncii. La selecţia şi accesul beneficiarilor la proiect nu va fi formulată/practicată nici o barieră care să genereze deosebire, excludere sau restricţii de orice fel. Procedurile de achiziţii în cadrul; proiectului respectă întocmai principiul egalităţii de şanse.

Activitatile proiectului

A1. Managementul proiectului
A2. Selectarea a 308 beneficiari şi evaluarea cerinţelor şi caracteristicilor specifice acestora
A3. Furnizarea de servicii de informare şi consiliere profesională pentru 308 persoane
A4. Furnizarea a 11 programe de formare profesională pentru 286 persoane
A5. Furnizarea de servicii de mediere pentru toţi beneficiarii proiectului
A6. Furnizarea serviciilor de consultanţa pentru iniţierea unei activitaţi independente.
A7. Realizarea de acţiuni de informare şi publicitate

 

footer

Pentru informaţii detaliate despre celelalte progrme cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi:   www.fonduri-ue.ro

 

©RoglasIND – 2014